MIA RESORT

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Khách sạn:

Ngày nhận phòng

Chưa chọn ngày nhận phòng!

Số đêm lưu trú
Đơn giá 0

Liên hệ: (+84) 982 782 959

Room Types 01 Mar – 30 Jun 2018
(except 27 Apr – 02 May 2018)
27 Apr – 02 May 2018;
01 Jul – 03 Sep 2018;
01 – 07 Oct 2018
04 Sep – 20 Dec 2018
(except 01 – 07 Oct 2018)
Deluxe Ocean View 2,850,000VND 4,250,000VND 2,850,000VND
Premium Deluxe Ocean View  3,400,000VND  4,800,000VND 3,400,000VND
Club Ocean View  4,200,000VND  5,600,000VND  4,200,000VND
Junior Suite Ocean View  5,600,000VND  7,000,000VND  5,600,000VND
Executive Suite Ocean View 7,900,000VND 9,300,000VND 7,900,000VND

Đánh giá của khách hàng

0905.93.56.57Gọi ngay